Mufi în jardinieră

Mârâind de nervi spre o turturea poposită pe sindrila casei.