crabul din Atlanticul de Nord 2

Aţi zice că în ditai „cutia” e măcar juma’ de kil de carne, nu?